Lokaal Samenwerken is actueler dan ooit. Door de transformatie van zorg naar lokaal niveau zullen landelijke organisaties moeten decentraliseren. Vrijwillig Dichtbij is een project van Vereniging NOV om deze organisaties meer slagkracht te geven om lokaal in te spelen op de wijzigende zorg- en welzijnsuitvoering.

Lokaal Samenwerken

Lokaalsamenwerken.nl is een platform voor vrijwilligersorganisaties in zorg en welzijn die willen gaan samenwerken, maar ook voor hen die al samenwerken.

Vernieuwend project ‘Even geen zorgen’ is een groot succes

In dit project uit Leeuwarden nemen vrijwilligers en professionals gezamenlijk de verantwoordelijkheid om adequaat in te springen op de vraag van mantelzorgers. Het gaat om respijtaanbod zonder indicatie, dichtbij voor de (overbelaste) mantelzorger en zorgvrager. 

Een mooi samenwerkingsverband tussen welzijn, informele zorg, formele zorg, wijkteams, wijkverpleging en vrijwilligersorganisaties met instandhouding van het eigen netwerk van de mantelzorger en zorgvrager. Het project 'Even geen zorgen' wordt gedragen door drie instellingen: twee uit de zorg (Noorderbreedte en Kwadrantgroep/Palet), een uit het welzijn (Wellzo).

Handreiking Lokaal Samenwerken

handreikinglokaalsamenwerken

Deze handreiking geeft inzicht op basis van de ervaringen van vier lokale netwerken die al langere tijd op eigen wijze succesvol zijn in Haarlem, Enkhuizen, de Westelijke Mijnstreek en Rotterdam. Eén ding hebben al deze samenwerkingsverbanden gemeen: ze kunnen beter doen wat ze willen doen door samen te werken, beter dan dat zij ieder voor zich zou kunnen.

Download hier de handreiking.

Lees meer over Lokaal Samenwerken

Vrijwillig Dichtbij

Veertien landelijke vrijwilligersorganisaties uit het Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in Zorg en Welzijn (LOVZ) gaan onder projectleiding van Vereniging NOV de komende 3 jaar werken aan het programma Lokaal Samenwerken.

vrijwiligdichtbij

De centrale thema’s van Vrijwillig Dichtbij zijn:

1] Investeren in de deskundigheidsbevordering en begeleiding van vrijwilligers die te maken krijgen met complexe problematiek.

2] Investeren in de transformatie van landelijke organisaties naar organisaties die op lokaal niveau voldoende capaciteit en competenties hebben.

3] Investeren in een efficiënte samenwerking tussen de lokale vrijwilligersorganisaties in zorg en welzijn om de samenwerking tussen formele en informele zorg goed vorm te geven.

4] Uitvoeringsplannen voor, door en in de vrijwilligersorganisatie, met inzet van eigen deskundigheid en mensen.

5] Maatwerkuitvoering in de organisaties op basis van o.a. de samenwerking, behoeften en aansluiting bij de lokale afdelingen van de landelijke organisaties.